User Avatar

Запомни, Регистрация
Превключи на: English Български InjusticeOnline.Com

Mortal Kombat 1 (1992) Кодове и Тайни

Arcade, PC (DOS), Sega Genesis, SegaCD, Sega GameGear/Master System, SNES, GameBoy, Amiga

Знак - Значение

B - Назад
F - Напред
D - Надолу
Up - Нагоре
LP - Ниска ръка
HP - Висока ръка
LK - Нисък крак
HK - Висок крак
BL - Блок

За Arcade

Битка с Reptile

Стартирайте единична игра. На арената The Pit погледнете към луната. Ако там видите черни сенки (силуетите се появяват всяка шеста игра), спечелете Double Flawless и направете Fatality, без да използвате блок. Съобщение ще се появи на екрана.

След като победите Reptile, ще получите 1000000 точки. След това играта ще стане доста по-трудна.

Понякога, преди началото на рунда, Reptile се появява и ви дава съвети, за това как да го намери. Ето ги и тях:

 • I am Reptile, Find Me ! - Аз съм Reptile, намери ме!
 • You must Find me to beat me - Трябва да ме намериш, за да ме победиш
 • Alone is how to find me - Само сам можеш да ме намериш
 • Perfection is the key - Перфектното е ключът
 • Fatality is the key - Fatality е ключът
 • 10,000,000 Points if you destroy me - 10,000,000 точки ако ме унищожиш
 • Look to La Luna (The Moon) - Погледни към луната
 • You Cannot Match my Speed - С моята бързина не можеш да се мериш
 • TIP EHT FO MOTTOB (Прочетете го обратно)
 • Blocking will get you Nowhere - Блокирането няма да те доведе до никъде

Към върха

За PC (DOS)

Cheat Меню

Отворете setup менюто с F10
Задръжте shift и напишете DIP.
Ново меню с десет ключа ще се появи на екрана.

Switch 0: Fatalities On/Off
Switch 1: Кръв On/Off (след рестарт)
Switch 2: Музика по време на демо-режима On/Off
Switch 3: Оферта за комикс On/Off
Switch 4: Компютърът прави Fatalities On/Off
Switch 5: Неограничени кредити On/Off
Switch 6: Сянки на луната по време на първата битка на Pit арената (след рестарт)
Switch 7: ???
Switch 8: ???

Битка с Reptile

Стартирайте единична игра. На арената The Pit погледнете към луната. Ако там видите черни сенки (силуетите се появяват всяка шеста игра), спечелете Double Flawless и направете Fatality, без да използвате блок. Съобщение ще се появи на екрана.

След като победите Reptile, ще получите 1000000 точки. След това играта ще стане доста по-трудна.

Понякога, преди началото на рунда, Reptile се появява и ви дава съвети, за това как да го намери. Ето ги и тях:

 • I am Reptile, Find Me ! - Аз съм Reptile, намери ме!
 • You must Find me to beat me - Трябва да ме намериш, за да ме победиш
 • Alone is how to find me - Само сам можеш да ме намериш
 • Perfection is the key - Перфектното е ключът
 • Fatality is the key - Fatality е ключът
 • 10,000,000 Points if you destroy me - 10,000,000 точки ако ме унищожиш
 • Look to La Luna (The Moon) - Погледни към луната
 • You Cannot Match my Speed - С моята бързина не можеш да се мериш
 • TIP EHT FO MOTTOB (Прочетете го обратно)
 • Blocking will get you Nowhere - Блокирането няма да те доведе до никъде

Към върха

За Sega Genesis

Кървав режим
Натиснете A, B, A, C, A, B, B на сивият екран с надписи.
Това ще отключи кръвта и истинските Fatalities в играта.

Cheat Меню
На стартовия екран на играта натиснете D, Up, B, B, A, F, D.
Това ще активира трета опция, "Cheat Enabled" със следните възможности:

Fighter 1: Избор на персонаж за по-долните опции.
Fighter 2: Избор на персонаж за по-долните опции.
Plan Base: Избор на Battle Plan.

Chop-Chop: Тази опция ще ви позволи да изберете какво ще е първото нещо, което ще трябва да чупите по време на "Test your Might". Важи и за демо режима на тази игра.
1 Play Chop: Променя броя рундове през които се играе Test Your Might в единична игра.
2 Play Chop: Променя броя рундове през които се играе Test Your Might в двойна игра.

Demo: Вижте или изиграйте отделна част от играта:

1. Cameo: Показва историята на боеца, който е избран за 'Fighter 1'
2. Biography 1: Показва първия завършек на боеца, който е избран за 'Fighter 1'
3. Biography 2: Показва втория завършек на боеца, който е избран за 'Fighter 1'
4. Medal: Показва Vs. акранът на 'Fighter 1' и 'Fighter 2'.
5. Battle Plan: Показва Battle Plan-а на Fighter 1.
6. Chop-Chop: Игра Test Your Might.

[Флагове (On/Off)]

Flag 0: Вторият играч започва от "DANGER" всеки рунд. За Endurance битките, това важи само за първия персонаж.
Flag 1: Първият играч започва от "DANGER" всеки рунд.
Flag 2: Активира силуетите на луната за всяка битка на the Pit.
Flag 3: Силуетите на луната са странни.
Flag 4: Reptile дава съвети в началото на всеки рунд.
Flag 5: Неограничени кредити.
Flag 6: Компютърът прави Fatalities при всяка победа.
Flag 7: Странен флаг. Той ще ви отведе задължително на арената Palace Gates точно преди Endurance 3. Изглежда безсмислено.

Blood: Активира кръв и довършителни движения в играта.

Cheat: Включва и изключва горните опции.

1st Map: Позволява да се избере арената, с която да се започне.

Скрита музика

За да ги откриете, отидете в опциите и маркирайте "Sound FX" до 17. Сега натискайте многократно Дясно и A, докато звукът не изчезне. След по-малко от минута странен звук ще бъде просвирен. Изчакайте още малко и играта ще просвири друг такъв. Трябва да изчаквате малко през отделните звуци.

Битка с Reptile

Стартирайте единична игра. На арената The Pit погледнете към луната. Ако там видите черни сенки (силуетите се появяват всяка шеста игра), спечелете Double Flawless и направете Fatality, без да използвате блок. Съобщение ще се появи на екрана.

След като победите Reptile, ще получите 1000000 точки. След това играта ще стане доста по-трудна.

Понякога, преди началото на рунда, Reptile се появява и ви дава съвети, за това как да го намери. Ето ги и тях:

 • I am Reptile, Find Me ! - Аз съм Reptile, намери ме!
 • You must Find me to beat me - Трябва да ме намериш, за да ме победиш
 • Alone is how to find me - Само сам можеш да ме намериш
 • Perfection is the key - Перфектното е ключът
 • Fatality is the key - Fatality е ключът
 • 10,000,000 Points if you destroy me - 10,000,000 точки ако ме унищожиш
 • Look to La Luna (The Moon) - Погледни към луната
 • You Cannot Match my Speed - С моята бързина не можеш да се мериш
 • TIP EHT FO MOTTOB (Прочетете го обратно)
 • Blocking will get you Nowhere - Блокирането няма да те доведе до никъде

Към върха

За SegaCD

Cheat Меню
На стартовия екран на играта натиснете D, Up, B, B, A, F, D.
Това ще активира трета опция, "Cheat Enabled" със следните възможности:

Fighter 1: Избор на персонаж за по-долните опции.
Fighter 2: Избор на персонаж за по-долните опции.
Plan Base: Избор на Battle Plan.

Chop-Chop: Тази опция ще ви позволи да изберете какво ще е първото нещо, което ще трябва да чупите по време на "Test your Might". Важи и за демо режима на тази игра.
1 Play Chop: Променя броя рундове през които се играе Test Your Might в единична игра.
2 Play Chop: Променя броя рундове през които се играе Test Your Might в двойна игра.

Demo: Вижте или изиграйте отделна част от играта:

1. Cameo: Показва историята на боеца, който е избран за 'Fighter 1'
2. Biography 1: Показва първия завършек на боеца, който е избран за 'Fighter 1'
3. Biography 2: Показва втория завършек на боеца, който е избран за 'Fighter 1'
4. Medal: Показва Vs. акранът на 'Fighter 1' и 'Fighter 2'.
5. Battle Plan: Показва Battle Plan-а на Fighter 1.
6. Chop-Chop: Игра Test Your Might.

[Флагове (On/Off)]

P1Win: Вторият играч започва от "DANGER" всеки рунд. За Endurance битките, това важи само за първия персонаж.
P2Win: Първият играч започва от "DANGER" всеки рунд.
Moon: Активира силуетите на луната за всяка битка на the Pit.
Dads: Силуетите на луната са странни.
Green: Reptile дава съвети в началото на всеки рунд.
Lives: Неограничени кредити.
Flag 6: Компютърът прави Fatalities при всяка победа.
Turbo: Турбо режим

Blood: Активира кръв и довършителни движения в играта.

Cheat: Включва и изключва горните опции.

1st Map: Позволява да се избере арената, с която да се започне.

Битка с Reptile

Стартирайте единична игра. На арената The Pit погледнете към луната. Ако там видите черни сенки (силуетите се появяват всяка шеста игра), спечелете Double Flawless и направете Fatality, без да използвате блок. Съобщение ще се появи на екрана.

След като победите Reptile, ще получите 1000000 точки. След това играта ще стане доста по-трудна.

Понякога, преди началото на рунда, Reptile се появява и ви дава съвети, за това как да го намери. Ето ги и тях:

 • I am Reptile, Find Me ! - Аз съм Reptile, намери ме!
 • You must Find me to beat me - Трябва да ме намериш, за да ме победиш
 • Alone is how to find me - Само сам можеш да ме намериш
 • Perfection is the key - Перфектното е ключът
 • Fatality is the key - Fatality е ключът
 • 10,000,000 Points if you destroy me - 10,000,000 точки ако ме унищожиш
 • Look to La Luna (The Moon) - Погледни към луната
 • You Cannot Match my Speed - С моята бързина не можеш да се мериш
 • TIP EHT FO MOTTOB (Прочетете го обратно)
 • Blocking will get you Nowhere - Блокирането няма да те доведе до никъде

За Sega GameGear/Master Sysmet

Arcade Режим

Стартирайте играта
На екрана за въвеждане на кода, натиснете 2, 1, 2, D, Up.
Ще се изпише "Now Entering Kombat".
Това ще активира кръвта и истинските довършително движения.

Към върха

За SNES

Битка с Reptile

Стартирайте единична игра. На арената The Pit спечелете Double Flawless и направете Fatality, без да използвате блок. Съобщение ще се появи на екрана.

След като победите Reptile, ще получите 1000000 точки. След това играта ще стане доста по-трудна.

Понякога, преди началото на рунда, Reptile се появява и ви дава съвети, за това как да го намери. Ето ги и тях:

 • I am Reptile, Find Me ! - Аз съм Reptile, намери ме!
 • You must Find me to beat me - Трябва да ме намериш, за да ме победиш
 • Alone is how to find me - Само сам можеш да ме намериш
 • Perfection is the key - Перфектното е ключът
 • Fatality is the key - Fatality е ключът
 • 10,000,000 Points if you destroy me - 10,000,000 точки ако ме унищожиш
 • Look to La Luna (The Moon) - Погледни към луната
 • You Cannot Match my Speed - С моята бързина не можеш да се мериш
 • TIP EHT FO MOTTOB (Прочетете го обратно)
 • Blocking will get you Nowhere - Блокирането няма да те доведе до никъде

10 Допълнителни Кредита:

В японската версия на играта, нтиснете Left, Up, Right, Up, Left, Up когато Goro се появи и удари логото на Acclaim. Ще чуете звук за потвърждение ако въвеждането е успешно. Това ще ви донесе 10 допълнителни кредита.

Към върха

За GameBoy

Активиране на Goro

- Минете цялата игра.
- Изчакайте да минат финалните надписи.
- Когато се покаже "THE END", задръжте Up + Left + A + Select.
- Дръжте бутоните, докато трябва да си въведете инициалите.
- Направете го и натиснете A.
- Изчакайте да се появи екрана за резултати и натиснете Start.

Трябва да се покаже съобщение:

GORO LIVES...
... AS YOU !

Този код също променя имената на бойците в такива на хора от екипа, който е разработил играта. Променят се и някои графики по време на endurance мачове.

Liu Kang = Carl (Carl Fergison)
Sonya = Fergus (Fergus McGovern)
Kano = Bob (???)

Към върха

За Amiga

Cheat режим
Напишете "cathulu" на старт екрана. Изберете "Cheatmode" и напишете "rjc". Екранът със статистики ще се покаже. Натиснете[Space] за да се върнете към главното меню.

Cheat режим (алтрернатива)
Напишете "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU" на стартовия екран.

Неограничени кредити
Настроите gameplay на нормално, и използвайте само 3 кредита. Играйте с Rayden и изгубете първия мач. Когато се върнете на екрана за избор на боец, избере когото си поискате и ще получите неограничено количество кредити. Като бонус, ако натиснете Up, Left и Fire на continue екрана, ще рестартирате таймера.

Изключване на кръвта
Активирайте cheat менюто и напишете "vampire" в него.

Битка с Reptile

Стартирайте единична игра. На арената The Pit погледнете към луната. Ако там видите черни сенки (силуетите се появяват всяка шеста игра), спечелете Double Flawless и направете Fatality, без да използвате блок. Съобщение ще се появи на екрана.

След като победите Reptile, ще получите 1000000 точки. След това играта ще стане доста по-трудна.

Понякога, преди началото на рунда, Reptile се появява и ви дава съвети, за това как да го намери. Ето ги и тях:

 • I am Reptile, Find Me ! - Аз съм Reptile, намери ме!
 • You must Find me to beat me - Трябва да ме намериш, за да ме победиш
 • Alone is how to find me - Само сам можеш да ме намериш
 • Perfection is the key - Перфектното е ключът
 • Fatality is the key - Fatality е ключът
 • 10,000,000 Points if you destroy me - 10,000,000 точки ако ме унищожиш
 • Look to La Luna (The Moon) - Погледни към луната
 • You Cannot Match my Speed - С моята бързина не можеш да се мериш
 • TIP EHT FO MOTTOB (Прочетете го обратно)
 • Blocking will get you Nowhere - Блокирането няма да те доведе до никъде

Downloads
Mortal Kombat - GameGenie Кодове за:

- Sega Genesis
- Sega GameGear
- Sega MasterSystem
- SNES
- GameBoy

Mortal Kombat - GameShark Кодове за:

- GameBoy

Mortal Kombat - Pro Action Replay Кодове за:

- Sega Genesis
- Sega GameGear
- Sega MasterSystem
- SNES