User Avatar

Запомни, Регистрация
Превключи на: English Български InjusticeOnline.Com

Mortal Kombat 1 (1992) Кодове и Тайни


Arcade,
PC (DOS),
Sega Genesis,
SegaCD,
Sega
GameGear/Master System
,
SNES,
GameBoy,
Amiga

Знак - Значение
B - Назад

F - Напред

D - Надолу

Up - Нагоре

LP - Ниска ръка

HP - Висока ръка

LK - Нисък крак

HK - Висок крак

BL - Блок

За Arcade


Битка с Reptile


Стартирайте единична игра. На арената
The Pit погледнете към луната. Ако там видите черни сенки (силуетите се
появяват всяка шеста игра), спечелете Double Flawless и направете
Fatality, без да използвате блок. Съобщение ще се появи на екрана.


След като победите Reptile, ще получите
1000000 точки. След това играта ще стане доста по-трудна.


Понякога, преди началото на рунда,
Reptile се появява и ви дава съвети, за това как да го намери. Ето ги и
тях: • I am Reptile, Find Me ! - Аз съм
  Reptile, намери ме!

 • You must Find me to beat me -
  Трябва да ме намериш, за да ме победиш

 • Alone is how to find me - Само сам
  можеш да ме намериш

 • Perfection is the key -
  Перфектното е ключът

 • Fatality is the key - Fatality е
  ключът

 • 10,000,000 Points if you destroy
  me - 10,000,000 точки ако ме унищожиш

 • Look to La Luna (The Moon) -
  Погледни към луната

 • You Cannot Match my Speed - С
  моята бързина не можеш да се мериш

 • TIP EHT FO MOTTOB (Прочетете го
  обратно)

 • Blocking will get you Nowhere -
  Блокирането няма да те доведе до никъдеКъм върхаЗа PC (DOS)
Cheat Меню


Отворете setup менюто с F10

Задръжте shift и напишете DIP.

Ново меню с десет ключа ще се появи на екрана.


Switch 0:
Fatalities On/Off

Switch 1: Кръв On/Off (след рестарт)

Switch 2: Музика по време на демо-режима
On/Off

Switch 3: Оферта за комикс On/Off

Switch 4: Компютърът прави Fatalities
On/Off

Switch 5: Неограничени кредити On/Off

Switch 6: Сянки на луната по време на първата битка на Pit арената (след рестарт)

Switch 7: ???

Switch 8: ???


Битка с Reptile


Стартирайте единична игра. На арената
The Pit погледнете към луната. Ако там видите черни сенки (силуетите се
появяват всяка шеста игра), спечелете Double Flawless и направете
Fatality, без да използвате блок. Съобщение ще се появи на екрана.


След като победите Reptile, ще получите
1000000 точки. След това играта ще стане доста по-трудна.


Понякога, преди началото на рунда,
Reptile се появява и ви дава съвети, за това как да го намери. Ето ги и
тях: • I am Reptile, Find Me ! - Аз съм
  Reptile, намери ме!

 • You must Find me to beat me -
  Трябва да ме намериш, за да ме победиш

 • Alone is how to find me - Само сам
  можеш да ме намериш

 • Perfection is the key -
  Перфектното е ключът

 • Fatality is the key - Fatality е
  ключът

 • 10,000,000 Points if you destroy
  me - 10,000,000 точки ако ме унищожиш

 • Look to La Luna (The Moon) -
  Погледни към луната

 • You Cannot Match my Speed - С
  моята бързина не можеш да се мериш

 • TIP EHT FO MOTTOB (Прочетете го
  обратно)

 • Blocking will get you Nowhere -
  Блокирането няма да те доведе до никъдеКъм върхаЗа Sega Genesis


Кървав режим

Натиснете A, B, A, C, A, B, B на сивият екран с надписи.

Това ще отключи кръвта и истинските Fatalities в играта.


Cheat Меню

На стартовия екран на играта натиснете D, Up, B, B, A, F, D.

Това ще активира трета опция, "Cheat Enabled" със следните възможности:


Fighter 1:
Избор на персонаж за по-долните опции.

Fighter 2: Избор на персонаж за по-долните
опции.

Plan Base: Избор на Battle Plan.


Chop-Chop:
Тази опция ще ви позволи да изберете какво ще е първото нещо, което ще
трябва да чупите по време на "Test your Might". Важи и за демо режима на
тази игра.

1 Play Chop: Променя броя рундове през
които се играе Test Your Might в единична игра.

2 Play Chop: Променя броя рундове през
които се играе Test Your Might в двойна игра.


Demo:
Вижте или изиграйте отделна част от играта:


1. Cameo:
Показва историята на боеца, който е избран за 'Fighter 1'

2. Biography 1: Показва първия завършек на
боеца, който е избран за 'Fighter 1'

3. Biography 2: Показва втория завършек на
боеца, който е избран за 'Fighter 1'

4. Medal: Показва Vs. акранът на 'Fighter
1' и 'Fighter 2'.

5. Battle Plan: Показва Battle Plan-а на
Fighter 1.

6. Chop-Chop: Игра Test Your Might.


[Флагове (On/Off)]


Flag 0:
Вторият играч започва от "DANGER" всеки рунд. За Endurance битките, това
важи само за първия персонаж.

Flag 1: Първият играч започва от "DANGER"
всеки рунд.

Flag 2: Активира силуетите на луната за
всяка битка на the Pit.

Flag 3: Силуетите на луната са странни.

Flag 4: Reptile дава съвети в началото на
всеки рунд.

Flag 5: Неограничени кредити.

Flag 6: Компютърът прави Fatalities при
всяка победа.

Flag 7: Странен флаг. Той ще ви отведе
задължително на арената Palace Gates точно преди Endurance 3. Изглежда
безсмислено.


Blood:
Активира кръв и довършителни движения в играта.


Cheat:
Включва и изключва горните опции.


1st Map:
Позволява да се избере арената, с която да се започне.


Скрита музика


За да ги откриете, отидете в опциите и
маркирайте "Sound FX" до 17. Сега натискайте многократно Дясно и A,
докато звукът не изчезне. След по-малко от минута странен звук ще бъде
просвирен. Изчакайте още малко и играта ще просвири друг такъв. Трябва
да изчаквате малко през отделните звуци.


Битка с Reptile


Стартирайте единична игра. На арената
The Pit погледнете към луната. Ако там видите черни сенки (силуетите се
появяват всяка шеста игра), спечелете Double Flawless и направете
Fatality, без да използвате блок. Съобщение ще се появи на екрана.


След като победите Reptile, ще получите
1000000 точки. След това играта ще стане доста по-трудна.


Понякога, преди началото на рунда,
Reptile се появява и ви дава съвети, за това как да го намери. Ето ги и
тях: • I am Reptile, Find Me ! - Аз съм
  Reptile, намери ме!

 • You must Find me to beat me -
  Трябва да ме намериш, за да ме победиш

 • Alone is how to find me - Само сам
  можеш да ме намериш

 • Perfection is the key -
  Перфектното е ключът

 • Fatality is the key - Fatality е
  ключът

 • 10,000,000 Points if you destroy
  me - 10,000,000 точки ако ме унищожиш

 • Look to La Luna (The Moon) -
  Погледни към луната

 • You Cannot Match my Speed - С
  моята бързина не можеш да се мериш

 • TIP EHT FO MOTTOB (Прочетете го
  обратно)

 • Blocking will get you Nowhere -
  Блокирането няма да те доведе до никъдеКъм върхаЗа SegaCD


Cheat Меню

На стартовия екран на играта натиснете D, Up, B, B, A, F, D.

Това ще активира трета опция, "Cheat Enabled" със следните възможности:


Fighter 1:
Избор на персонаж за по-долните опции.

Fighter 2: Избор на персонаж за по-долните
опции.

Plan Base: Избор на Battle Plan.


Chop-Chop:
Тази опция ще ви позволи да изберете какво ще е първото нещо, което ще
трябва да чупите по време на "Test your Might". Важи и за демо режима на
тази игра.

1 Play Chop: Променя броя рундове през
които се играе Test Your Might в единична игра.

2 Play Chop: Променя броя рундове през
които се играе Test Your Might в двойна игра.


Demo:
Вижте или изиграйте отделна част от играта:


1. Cameo:
Показва историята на боеца, който е избран за 'Fighter 1'

2. Biography 1: Показва първия завършек на
боеца, който е избран за 'Fighter 1'

3. Biography 2: Показва втория завършек на
боеца, който е избран за 'Fighter 1'

4. Medal: Показва Vs. акранът на 'Fighter
1' и 'Fighter 2'.

5. Battle Plan: Показва Battle Plan-а на
Fighter 1.

6. Chop-Chop: Игра Test Your Might.


[Флагове (On/Off)]


P1Win:
Вторият играч започва от "DANGER" всеки рунд. За Endurance битките, това
важи само за първия персонаж.

P2Win: Първият играч започва от "DANGER"
всеки рунд.

Moon: Активира силуетите на луната за всяка
битка на the Pit.

Dads: Силуетите на луната са странни.

Green: Reptile дава съвети в началото на
всеки рунд.

Lives: Неограничени кредити.

Flag 6: Компютърът прави Fatalities при
всяка победа.

Turbo: Турбо режим


Blood:
Активира кръв и довършителни движения в играта.


Cheat:
Включва и изключва горните опции.


1st Map:
Позволява да се избере арената, с която да се започне.


Битка с Reptile


Стартирайте единична игра. На арената
The Pit погледнете към луната. Ако там видите черни сенки (силуетите се
появяват всяка шеста игра), спечелете Double Flawless и направете
Fatality, без да използвате блок. Съобщение ще се появи на екрана.


След като победите Reptile, ще получите
1000000 точки. След това играта ще стане доста по-трудна.


Понякога, преди началото на рунда,
Reptile се появява и ви дава съвети, за това как да го намери. Ето ги и
тях: • I am Reptile, Find Me ! - Аз съм
  Reptile, намери ме!

 • You must Find me to beat me -
  Трябва да ме намериш, за да ме победиш

 • Alone is how to find me - Само сам
  можеш да ме намериш

 • Perfection is the key -
  Перфектното е ключът

 • Fatality is the key - Fatality е
  ключът

 • 10,000,000 Points if you destroy
  me - 10,000,000 точки ако ме унищожиш

 • Look to La Luna (The Moon) -
  Погледни към луната

 • You Cannot Match my Speed - С
  моята бързина не можеш да се мериш

 • TIP EHT FO MOTTOB (Прочетете го
  обратно)

 • Blocking will get you Nowhere -
  Блокирането няма да те доведе до никъдеЗа Sega GameGear/Master Sysmet


Arcade Режим


Стартирайте играта

На екрана за въвеждане на кода, натиснете 2, 1, 2, D, Up.

Ще се изпише "Now Entering Kombat".

Това ще активира кръвта и истинските довършително движения.Към върхаЗа SNES


Битка с Reptile


Стартирайте единична игра. На арената
The Pit спечелете Double Flawless и направете Fatality, без да
използвате блок. Съобщение ще се появи на екрана.


След като победите Reptile, ще получите
1000000 точки. След това играта ще стане доста по-трудна.


Понякога, преди началото на рунда,
Reptile се появява и ви дава съвети, за това как да го намери. Ето ги и
тях: • I am Reptile, Find Me ! - Аз съм
  Reptile, намери ме!

 • You must Find me to beat me -
  Трябва да ме намериш, за да ме победиш

 • Alone is how to find me - Само сам
  можеш да ме намериш

 • Perfection is the key -
  Перфектното е ключът

 • Fatality is the key - Fatality е
  ключът

 • 10,000,000 Points if you destroy
  me - 10,000,000 точки ако ме унищожиш

 • Look to La Luna (The Moon) -
  Погледни към луната

 • You Cannot Match my Speed - С
  моята бързина не можеш да се мериш

 • TIP EHT FO MOTTOB (Прочетете го
  обратно)

 • Blocking will get you Nowhere -
  Блокирането няма да те доведе до никъде


10 Допълнителни Кредита:


В японската версия на играта, нтиснете Left, Up, Right,
Up, Left, Up когато Goro се появи и удари логото на Acclaim. Ще чуете звук за
потвърждение ако въвеждането е успешно. Това ще ви донесе 10 допълнителни кредита.Към върхаЗа GameBoy


Активиране на Goro


- Минете цялата игра.

- Изчакайте да минат финалните надписи.

- Когато се покаже "THE END", задръжте Up + Left + A + Select.

- Дръжте бутоните, докато трябва да си въведете инициалите.

- Направете го и натиснете A.

- Изчакайте да се появи екрана за резултати и натиснете Start.


Трябва да се покаже съобщение:GORO LIVES...

... AS YOU !Този код също променя имената на
бойците в такива на хора от екипа, който е разработил играта. Променят
се и някои графики по време на endurance мачове.


Liu Kang = Carl (Carl Fergison)

Sonya = Fergus (Fergus McGovern)

Kano = Bob (???)Към върхаЗа Amiga


Cheat режим

Напишете "cathulu" на старт екрана. Изберете "Cheatmode" и напишете
"rjc". Екранът със статистики ще се покаже. Натиснете[Space] за да се
върнете към главното меню.


Cheat режим
(алтрернатива)


Напишете "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU" на стартовия екран.


Неограничени кредити

Настроите gameplay на нормално, и използвайте само 3 кредита.
Играйте с Rayden и изгубете първия мач. Когато се върнете на екрана
за избор на боец, избере когото си поискате и ще получите
неограничено количество кредити. Като бонус, ако натиснете Up, Left
и Fire на continue екрана, ще рестартирате таймера.


Изключване на
кръвта


Активирайте cheat менюто и напишете "vampire" в него.


Битка с Reptile


Стартирайте единична игра. На арената
The Pit погледнете към луната. Ако там видите черни сенки (силуетите се
появяват всяка шеста игра), спечелете Double Flawless и направете
Fatality, без да използвате блок. Съобщение ще се появи на екрана.


След като победите Reptile, ще получите
1000000 точки. След това играта ще стане доста по-трудна.


Понякога, преди началото на рунда,
Reptile се появява и ви дава съвети, за това как да го намери. Ето ги и
тях: • I am Reptile, Find Me ! - Аз съм
  Reptile, намери ме!

 • You must Find me to beat me -
  Трябва да ме намериш, за да ме победиш

 • Alone is how to find me - Само сам
  можеш да ме намериш

 • Perfection is the key -
  Перфектното е ключът

 • Fatality is the key - Fatality е
  ключът

 • 10,000,000 Points if you destroy
  me - 10,000,000 точки ако ме унищожиш

 • Look to La Luna (The Moon) -
  Погледни към луната

 • You Cannot Match my Speed - С
  моята бързина не можеш да се мериш

 • TIP EHT FO MOTTOB (Прочетете го
  обратно)

 • Blocking will get you Nowhere -
  Блокирането няма да те доведе до никъдеDownloads

Mortal Kombat - GameGenie Кодове за:


-

Sega Genesis


-
Sega GameGear


-
Sega MasterSystem


-
SNES


-
GameBoy


Mortal Kombat -
GameShark Кодове за:


-

GameBoy


Mortal Kombat - Pro
Action Replay Кодове за:


-

Sega Genesis


-
Sega GameGear


-
Sega MasterSystem


-
SNES