User Avatar

Запомни, Регистрация
Превключи на: English Български InjusticeOnline.Com

Menu
Обща ИнформацияCoin
НовиниCoin
СтатииCoin
ИсторияCoin
Спец. ДвиженияCoin
Довършителни Движ.Coin
Мултимедия
КартинкиCoin
Клипове и ТрейлъриCoin

Mortal Kombat: Armageddon - Довършителни Движения

(Движенията са съвместими с всички версии на Mortal Kombat: Armageddon. Ако някое движение съществува само за определена конзола, то това ще бъде обозначено. Списък с всички довършителни движения за Wii (remote + Nunchuck) може да бъде изтеглен като pdf файл.)

Нормални Бойци, Босове

Съкращение - Движение
B - Назад
F - Напред
D - Надолу
U - Нагоре
1 - Атака 1
2 - Атака 2
3 - Атака 3
4 - Атака 4
CS - Смяна на стила
BL - Блок

 

PlayStation 2

XBox

Wii Wii Classic Wii GC
Атака 1 Квадрат X D-Pad Ляво Y B
Атака 2 Триъгълник Y D-Pad Нагоре X Y
Атака 3 X A D-Pad Надолу B A
Атака 4 Кръг B D-Pad Дясно A X

Изтегли
Mortal Kombat: Armageddon - Fatality Ръководство за: Wii (Remote + Nunchuck)

Движения за нормални персонажи:
Note: Fatalities must start with a forward chain ending in 1.

Forward Transitions:
Behind: D, F, 1
Knees: D, B, 1
Knees: D, F, 4
Face Down: D, B, 2
Pull Out Sword: U, D, U 1

Forward Chains:
Knee to Head: F, F, 1
Punch One: F, B, 1
Punch Two: U, U, 1
Kick One: B, B, 1
Groin Kick: D, D, 1
Heart Rip: F, F, 2
Brain Rip: B, B, 2
Rib Rip D, D, 2
Thigh Rip: F, B, 2
Arm Rip: U, U, 2
Double Arm Rip: B, F, 2
Arm Rip Hit: U, U, 3 (must be holding arm)
Double Arm Rip Hit: B, F, 3 (must be holding 2 arms)
Arm Break: D, D, 3

Forward Chains w/ Sword:
Left Arm Slice: F, F, 1
Right Arm Slice: F, F, 2
Impale B, B, 1 (will no longer be able to use sword based actions after this)
Gut: B, B, 2 (will no longer be able to use sword after this)

Forward Chains w/ Short Sword:
Head Stab: B, B, 3
Gut Stab: D, D, 3
Left Arm Slice: F, F, 1
Right Arm Slice: F, F, 2
Impale Gut: U, D, U, 2
Impale: U, U, 3

Forward Finishers:
Head Rip: U, U, 4
Neck Break: B, B, 4
Spine Rip: D, D, 4
Head Smash: F, F, 4
Torso Rip: F, B, 4

Arm Rip Finishes:
Arm Finish F, F, X
Double Arm Finish: B, B, 3

Forward Finishers w/ Sword:
Decapitate: F, F, 4

Forward Finishers w/ Short Sword:
Decapitate: F, F, 4

Knees Transitions:
Face Forward: D, B, 1
Face Down: D, B, 2
Pull out Sword: U, U, U, 1

Knees Chains:
Neck Break: U, U, 2
Kick to Head: D, D, 2
Knee to Head: F, F, 2
Punch One: F, F, 1
Punch Two: U, U, 1
Kick: D, D, 1

Knees Chains w/ Sword:
Impale: B, B, 1

Knees Finishers:
Neck Break: F, F, 4
Spine Rip: U, U, 4

Knees Finishers w/ Sword:
Decapitate: U, D, U, 4

Behind Chains:
Back Break One: U, U, 1
Back Break Two: F, F, 1
Arm Break: D, D, 1
Neck Break: B, B, 1
Brain Rip: D, D, 2
Heart Rip: F, F, 2
Kick Ass: U, U, 2
Punch: B, B, 2

Behind Finishers:
Head Smash One: F, F, 4
Head Smash Two: U, U, 4

Behind Finishers w/ Sword:
Shish Kabob: F, F, 4

Knees Behind Transitions:
Behind: D, D, 2
Pull Out Sword: U, D, U, 1

Knees Behind Chains:
Punch: B, B, 1

Knees Behind Finishers:
Head Rip: B, B, 4

Face Down Transitions:
Face Forward: D, B, 2
Knees: D, B, 1
Pull Out Sword: U, D, U, 1

Face Down Chains:
Knee Drop: B, B, 1
Back Stomp: U, U, 1
Punch: F, F, 1

Face Down Finishers:
Spine Rip: F, F, 4

Face Down w/ Sword Finishers:
Head Stab: F, F, 4

Face Up Transitions:
Behind: D, B, 1
Knees Behind: D, F, 2
Pull Out Sword: U, D, U, 1

Face Up Chains:
Punch: F, F, 2

Face Up Chains w/ Sword:
Impale: B, B, 1

Face Up Finishers:
Head Stomp One: F, F, 4
Head Stomp Two: D, D, 4

Face Up Finishers w/ Sword:
Decapitation: U, U, 4
Head Stab: B, B, 4

Довършителни движения за Босове:
(Dragon King, Moloch, Motaro, & Blaze)

Boss Forward Transitions:
Behind: D, F, 1
Knees: D, B, 1
Face Down: D, D, 2

Boss Forward Chains:
Crush: U, U, 1
Kick: F, F, 1
Spin Punch: F, B, 1
Knee to Chest: D, B, 3
Fist Slam: F, D, 2

Boss Forward Finishers:
Chest Punch: F, F, 4
Uppercut: B, B, 4
Head Crush: U, U, 4
Kick to Head: D, U, 4
Exploding: F, B, 4

Boss Knees Transitions:
Face Forward: D, B, 1

Boss Knees Chains:
Kick One: F, F, 1
Kick Two: B, F, 1

Boss Knees Finishers:
Explode: F, F, 4
Head Crush: U, U, 4
Head Kick: D, F, 4

Boss Behind Chains:
Knee Hit: F, F, 1

Boss Behind Finishers:
Head Pound: F, F, 4
Kick Finish: F, U, 4
Head Crush: U, U, 4

Boss Knees Behind Transitions:
Behind: D, B, 2

Boss Knees Behind Chains:
Kick: F, F, 1

Boss Knees Behind Finishers:
Head Crush: U, U, 4

Boss Face Down Transitions:
Knees, U, D, 2

Boss Face Down Chains:
Head Punch: F, F, 1

Boss Face Down Finishers:
Head Pop: U, U, 4
Exploding Torso: U, D, 4

Boss Face Up Transitions:
Behind: D, B, 2
Knees Behind: D, F, 2

Boss Face Up Chains:
Knees: F, D, 1

Boss Face Up Finishers:
Head Punch: D, D, 4
Arms Off: B, D, 4